Velkommen!

<Kode> elevnettsted er et gratis supplement til lærebøkene Kode 1 og Kode 2. Bak lærebøkene Kode står det fem forfattere. Det er Gløer Langslet, Yngve Vindal Eriksen, Anders Haugeto, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim. Læreboken Kode 1 med HTML, CSS og Firebase kom i 2017. Kode 2 med HTML5 og JavaScript kom i 2016.

 

Kode 1 Bla-i-boka kapittel 1, 2 og 3

Kode 2 Bla-i-boka kapittel 6

 

Velg Kode 1 eller Kode 2 i menyen. Innholdet er så ordnet etter kapitlene i læreboka. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • oppgaver (åpnes i ny fane)
  • eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane)
  • video-instruksjoner til utvalgt teori fra læreboka
  • nettressurser

Nederst i menyen finner du lærernettsted

Kodeeditoren åpnes i et nytt vindu. I det venstre feltet i editoren skriver du inn koden. Til høyre ser du resultatet av koden. Du kan bruke Kodeeditoren når du løser Prøv selv-oppgavene i læreboken.

 Lykke til med skoleåret!

Kode 1 og 2 Lærebøker

Lærebøkene Kode 1 og Kode 2 dekker læreplanen.

Komponenter:

  • lærebok
  • brettbok, digital utgave
  • elevnettsted
  • lærernettsted