Areal og omkrets av sirkel s. 59

Koden nedenfor er forklart på side 59. Denne koden kan du redigere.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <script> var radius = 30; var areal = Math.PI * Math.pow(radius, 2); var omkrets = 2 * Math.PI * radius; areal = Math.round(areal); omkrets = Math.round(omkrets); document.write("Dersom radien i en sirkel er " + radius + " meter, er arealet "+ areal +" kvadratmeter og omkretsen "+ omkrets +" meter."); </script> </html>

Resultat av koden: