Favorittfarge s. 85

Denne koden kan du redigere.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <body> <script> var farge = prompt("Hvilken farge liker du best?"); switch(farge){ case "Blå": document.write("Blå er den varmeste fargen."); break; case "Grønn": document.write("Grønt er våren og håpets farge."); break; case "Gul": document.write("Gult er kult."); break; default: document.write(farge + " er din farge."); } </script> </body> </html>

Resultat av koden: