Løse likning med en funksjon s. 100

Denne koden kan du redigere.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <body> <script> function f(x) { document.write("Funksjonen f(x) = " + (4 * x + 2) + " når x er lik " + x + ".<br>"); } f(3); f(9); f(15); </script> </body> </html>

Resultat av koden: