Klikking på en knapp s. 112

Klikk på knappen "Kjør koden".

Nå ser du hvordan koden på side 112 i læreboken fungerer.

Resultat av koden: