Å bygge en liste med returverdier fra en funksjon s. 117

Her ser du resultatet av koden som står på side 117.

 

Resultat av koden: