Klikk på en knapp endrer diameteren på en sirkel s. 121-122

Bruk nettleser Chrome hvis dette ikke fungerer.

Klikk på knappen "Kjør koden!" til høyre.

Du ser hvordan koden på side 121-122 i læreboken fungerer.

Resultat av koden: