Løse ligninger Side 100

Oppgave

1. Lag en funksjon som løser ligningene og viser resultatet

a) f(x) = 3x + 5

når x = 2 og x = 4

b) f(x) = 12x - 8

når x = 1 og x = 1/2

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> </html>

Resultat av koden: