Personøkonomi Side 116

Ta utgangspunkt i koden som står på side 116.

Du vil holde oversikt over hvor mye penger du bruker i løpet av en måned.

Din lønn er 18 000,- utbetalt hver måned.

Legg inn ditt forbruk hver uke.

Vis på skjermen hvor mye du har brukt og hvor mye det er igjen av lønnen din.

Hvis du bruker mer enn du har på konto skal du gi deg selv en advarsel.

Lag en liste som viser hvor mye du har igjen hver uke, se side 117.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: