Klikk på en knapp Side 121-122

1. Skriv pseudokode til koden på side 121-122.

2. Skriv pseudokode til koden nederst på side 122.

3. Skriv begge kodene.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: