Strukturering med tagger s. 8

HTML-kode brukes til å strukturere innhold til ei nettside. I koden nedenfor
ser du html-kode for en nettside med en overskrift, <h1>...</h1>, og et
tekstavsnitt, <p>...</p>.

I linja under <p>...</p> legger du inn en overskrift til med taggene
<h3>...</h3> og et tekstavsnitt med taggene <p>...</p>. Trykk deretter
på knappen "Kjør kode" for å se resultatet av den redigerte koden.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Min første nettside</title> </head> <body> <h1>Min overskrift</h1> <p>Dette er et avsnitt på min første nettside.</p> </body> </html>

Resultat av koden: