Skriv din første nettside s. 10

På side 10 finner du en stegvis forklaring til hvordan du lager din første html-fil. 

Bruk koden i denne forklaringen og erstatt de tre røde prikkene med 
en passende tittel, overskrift og tekst til avsnittet. Skriv koden i nedenfor.
Hvis du vil kan du kopiere koden du har skrevet og følge oppskriften på
side 10 til å lage din første html-fil.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: