Attributter til img-elementet s. 16

I koden nedenfor skal du skrive attributter til img-elementet
slik at bildet blir 450 piksler bredt og 300 piksler høyt. Det skal
også ha tittelen "Vidda" og den alternative teksten "Bilde av et
fiskevann på Hardangervidda". 

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Min fjerde nettside</title> </head> <body> <h1>Fisketur</h1> <img src="fisketur.jpg" > </body> </html>

Resultat av koden: