CSS - style-attributt i html-tagger s. 40

Trykk først på knappen "Kjør koden!".
Skriv inn attributtet style="background-color: red; color: lightgrey;" 
i taggen <h1> og trykk på "Kjør koden!" igjen.
Registrer hva som skjer.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>CSS</title> </head> <body> <h1 >Høstferie</h1> <p style="color: blue;">Vi reiser til Sirdalen i høstferien.</p> </body> </html>

Resultat av koden: