Kode 1

Kode 1 omslag Informasjonsteknologi 1 med HTML, CSS og Firebase

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du:

  • oppgaver
  • eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane)
  • nettressurser

All programvare for gjennomføringen av IT1 med læreboken Kode 1 er gratis. Dette nettstedet er et gratis supplement til læreboka Kode 1. All teori, Prøv selv-oppgaver og Sammendrag finner du i læreboka. Læreboken dekker hele læreplanen for Informasjonsteknologi 1:

1. Nettsteder og multimedier

Fra læreplanen: "Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner."

Kode 1-boken gir en grundig innføring i HTML og CSS. Med HTML og CSS lager elevene nettsider som inneholder tekst, bilde, lyd, video og tabeller. De lærer også om skjemaer. I boken viser vi hvordan vi får den samme nettsiden til å fungere i nettlesere på forskjellige plattformer. All programvare for gjennomføringen av denne delen er gratis. På elevnettstedet er det en egen Kodeeditor man kan bruke.

Hvordan kommer vi fra en skisse for et nettsted til ferdig kode? Vi skisser opp med et enkelt tegneprogram hvordan nettsiden skal se ut på pc/mac, nettbrett og mobil. Deretter realiserer vi skissene med HTML og CSS. Elevene lærer å lage en nettavis med grid.

Boken har en egen del om animasjon med CSS. Dette legger et godt grunnlag for IT2.

2. Digital samtid

Fra læreplanen: "Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr."

Boken tar opp spennende dagsaktuelle temaer om vår digitale hverdag.

3. Databaser

Fra læreplanen: "Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser."

Til hovedområdet om databaser i læreplanen har vi brukt Firebase som er moderne gratis teknologi fra Google. Elevene lærer med enkle grep å utvikle og publisere dynamiske nettsteder i tråd med læreplanen. Vi legger til rette for å bruke Github som webpubliseringsløsning, noe som gjør skolene uavhengige av egne webtjenere for publisering av elevarbeid. Boken løser databaser på en måte som fungerer både for elevene og i undervisningen. All programvare for gjennomføringen av databasedelen er gratis.

Kode 1 og Kode 2

Består av:

  • Informasjonsteknologi 1 lærebok
  • Informasjonsteknologi 2 lærebok
  • Digitale utgaver på brettboka.no
  • Elevnettsted gratis
  • Kodeeditor gratis
  • Lærernettsted lisens gratis

Nettressurser