2 CSS endrer utseendet til nettider

 Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 34-65. Der lærer du om

  • endre utseende til nettsider med CSS
  • CSS i HTML-element
  • CSS i eget style-element
  • tekst, bilder og tabeller med CSS

Introfilm