Velkommen til Kode og Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2 på videregående skole

Kode Gratis Elevnettsted til Informasjonsteknologi 1 og 2 på videregående skole. Velg Kode 1 eller Kode 2 i menyen. Innholdet er så ordnet etter kapitlene i læreboka. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • oppgaver
  • eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane)
  • videoer til utvalgt teori fra læreboka
  • nettressurser

Kodeeditoren (øverst i menyen) åpnes i et nytt vindu. I det venstre feltet i editoren skriver du inn koden. Feltet til høyre viser resultatet av koden. Du kan bruke Kodeeditoren når du løser alle Prøv selv-oppgavene fra læreboken. 

Kode-elevnettsted er et gratis supplement til lærebøkene Kode 1 og Kode 2. Bak lærebøkene står det fem forfattere. Det er Gløer Langslet, Yngve Vindal Eriksen, Anders Haugeto, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim. Læreboken Kode 1 med HTML, CSS, Grid og Firebase kom i 2017. Kode 2 kom i 2016 med HTML5 og JavaScript. Kode 2 er den første læreboken med JavaScript, som dekket hele læreplanen i en bok.

Øverst til høyre finner du som er lærer lenke til Kode lærernettsted.

Lykke til med skoleåret!

Kode 1 og Kode 2

Består av:

  • Informasjonsteknologi 1 lærebok
  • Informasjonsteknologi 2 lærebok
  • Digitale utgaver på brettboka.no
  • Elevnettsted gratis
  • Kodeeditor gratis
  • Lærernettsted lisens gratis

Nettressurser