Endre bakgrunnsfarge på nettsiden Side 258

Trykk på knappen "Kjør koden!".

Koden finner du på side 258 i læreboken Kode 2.

Skriv koden inn i Kodeeditor

 

Resultat av koden: