If-setning Sjekk av en tekst s. 75

Oppgave

1. Legg inn en tekst til Gunhild.

2. Legg inn en tekst til alle andre.

3. Legg inn en annen variabel og et annet spørsmål i prompt().

4. Hvor mange valg er det i koden?

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <body> <script> var fornavn = prompt("Hva er ditt fornavn?"); if(fornavn === "Gunhild"){ document.write("Tekst til Gunhild"); } else{ document.write("Alternativ tekst"); } </script> </body> </html>

Resultat av koden: