Bytte ut innhold i et p-element ved hjelp av JavaScript s. 39

Koden nedenfor er forklart på side 39. Klikk på knappen "Kjør koden!".

Du kan redigere koden i vinduet nedenfor.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p id="mittAvsnitt">Dette er min tekst</p> <script> document.getElementById("mittAvsnitt").innerHTML = "Her skriver jeg inn tekst i JavaScript som erstatter teksten i p-elementet."; </script> </body> </html>

Resultat av koden: