Brukeren setter flere variabler s. 51

Klikk på knappen "Kjør koden".

Nå ser du hvordan koden på side 51 i læreboken fungerer.

 

Hvis du vil skrive inn koden må du åpne Kodeeditoren:

http://kode.cappelendamm.no/kode.html

Resultat av koden: