Fibonaccitallene s. 57

Koden nedenfor er forklart på side 57. Denne koden kan du redigere.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <script> var tallA = 0; var tallB = 1; var tallF = tallA + tallB; document.write(tallA + ", " + tallB + ", "); document.write(tallF + ", "); tallA = tallB; tallB = tallF; tallF = tallA + tallB; document.write(tallF + ", "); tallA = tallB; tallB = tallF; tallF = tallA + tallB; document.write(tallF + ", "); tallA = tallB; tallB = tallF; tallF = tallA + tallB; document.write(tallF); </script> </html>

Resultat av koden: