Minibank som sjekker saldo s. 116

Denne koden kan du redigere.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p id="melding"></p> <script> var melding = document.getElementById("melding"); var saldo = 7000; function uttak(belop){ if(saldo < belop){ return "Du har ikke dekning på kontoen"; } saldo = saldo - belop; return "Du har tatt ut kr " + belop + ". Ny saldo er kr " + saldo + "<br>"; } melding.innerHTML += uttak(1500); melding.innerHTML += uttak(3500); melding.innerHTML += uttak(4000); </script> </body> </html>

Resultat av koden: