Knytte to knapper til samme funksjon s. 124

Klikk på knappen "Kjør koden".

Nå ser du hvordan koden på side 124 i læreboken fungerer.

Resultat av koden: