Variabler Side 46

1. Opprett en variabel som inneholder et navn på en person.

2. Vis navnet i document.write(). Bruk konkatenering (se side 48)

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Min nettside med JavaScript</title> </head> <body> <h1>Overskrift</h1> <p>Forklarende tekst.</p> <script> document.write("din melding"); </script> </body> </html>

Resultat av koden: