Å tegne en iPad s. 176

Koden finnes i læreboken på side 176.

Klikk på knappen "Kjør koden!" så ser du hva som skjer.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>iPad med SVG</title> </head> <body> <svg width="150" height="225"> <rect width="150" height="225" x="0" y="0" fill="Gold" rx="10" ry="10"> </rect> <rect width="130" height="185" x="10" y="20" fill="HoneyDew"> </rect> </svg> </body> </html>

Resultat av koden: