Strukturering med tagger Side 12

Oppgave

1. Les læreboken på side 12. I vinduet nedenfor ser du koden.

Trykk på knappen "Kjør koden!" til høyre, så ser du resultatet av koden.

2. Legg inn flere semantiske HTML-elementer i koden nedenfor, se tabellen på side 19.

(NB: Denne editoren kan ikke brukes til å legge inn lenker.)

3. Lag en tabell (side 20-21) som viser tre bøker du har lest.

Overskriftene kan være: Tittel, Forfatter og Utgivelsesår.

4. Legg inn et div-element. På innsiden av omslaget finner du flere tagger.

 

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Min første nettside</title> </head> <body> <h1>Min nettside</h1> <p>Dette er et avsnitt på min første nettside.</p> </body> </html>

Resultat av koden: