Gjøre endringer i et array Side 199

Oppgaver

Bruk tabellen på side 199.

1. Vis arrayet med filmtitler.

2. Ender verdien med indeks 3 til Orlando.

3. Vis antall filmer i arrayet.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head></head> <body> <script> var filmer = ["Ben Hur", "Gandhi", "Gudfaren", "Hamlet", "Seven", "Saw"]; </script> </body> </html>

Resultat av koden: