Fjerne og legge til verdier i et array Side 201

Oppgaver

Bruk tabellen på side 201.

1. Ta bort verdien med indeks 2.

2. Legg inn filmen "Orlando" først i arrayet.

3. Erstatt verdi med indeks 2 med filmtittelen Mafiabrødre.

4. Ta bort verdiene fra og med indeks 2.

5. Legg inn to nye filmer fra indeks 2.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head></head> <body> <script> var filmer = ["Ben Hur", "Gandhi", "Gudfaren", "Hamlet", "Seven", "Saw"]; </script> </body> </html>

Resultat av koden: