Registrere favorittfarger Side 232

Her ser du koden på side 232-234 i læreboken.

Bytt til nettleser Chrome hvis dette ikke fungerer.

Resultat av koden: