Telle til 1000 Side 289

Koden ser du på side 289 i læreboka.

Den teller fra null til tusen på et blunk!

Resultat av koden: