Endre størrelse på et div-element Side 290

Koden ser du på side 290.

Resultat av koden: