Input-element med tekst Side 131

Bruk tabellen på side 131 og prøv ut alle attributtene.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: