Dato i en kalender Side 212

1. Lag en punktvis oversikt over hvordan

applikasjonen på side 212-213 skal fungere.

2. Skriv pseudokode til de ulike punktene.

3. Lag applikasjonen. Bruk kommentering underveis.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: