Diagrammer om barn og unges fritid Side 230

På nettsidene til Statistisk sentralbyrå (ssb.no) står

mye informasjon om Barn og unges fritid.

1. Det står blant annet at det har vært en økning i andel barn og

unge som lytter på radio. Andelen var på 59 % i

2013 og 64 % i 2014. Framstill disse dataene i et diagram.

Du velger det diagrammet du mener egner seg best.

2. I aldersgruppen 9-15 år har 34 prosent av guttene

og 46 prosent blant jentene lest en bok en gjennomsnittsdag.

Framstill dataene grafisk.

3. Andelen som spilte ett eller flere TV- eller PC-spill var

69 prosent av gutter og 32 prosent av jenter i alderen 9-15 år.

Det vil si spill på CD-rom/DVD, som er fast installert på PC-en

og Internett-spill, i løpet av døgnet. Framstill dataene grafisk.

 

 

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html>

Resultat av koden: