CSS - selektorer for id og klasse s. 47

Du skal redigere koden i style-elementet slik at du har de nødvendige
selektorene til html-elementene.

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Untitled Document</title> <style> #overskrift{ color: darkgreen; } .brodtekst{ color: burlywood; } </style> </head> <body> <h1 id="overskrift">Overskrift</h1> <p id="forsteAvsnitt">Dette er det første avsnittet. Du må lage selektor for det og gjøre teksten blå.</p> <p class="brodtekst">Dette er andre avsnitt.</p> <q class="brodtekst">Dette er et sitat med samme stil som avsnittet over.</q> <p>Dette avsnittet skal du legge i en klasse, lage selektor og gjøre skriften rød.</p> </body> </html>

Resultat av koden: