CSS - combinators - kombinasjoner av selektorer s. 49

I style-elementet nedenfor skal du bruke CSS combinators til
å lage stil for tre nivåer av div-elementer som ligger inni hverandre.

div > div{

   ...stil...

}

Koden ovenfor bestemmer utseende på det som ligger i nivå 2.

På nivå 1 skal bakgrunnsfargen være blå, på nivå 2, grønn og på nivå tre rød.

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>CSS - subselektorer</title> <style> </style> </head> <body> <div> <h1>Nivå 1. Dette er en overskrift inni en div.</h1> <div> <p>Nivå 2. Dette tekstavsnittet ligger inn en div som igjen ligger inni en div.</p> <div> <p>Nivå 3. Dette tekstavsnittet ligger inni tre div-er.</p> </div> </div> <p>Nivå 1. Dette tekstavsnittet ligger inni en div.</p> </div> </body> </html>

Resultat av koden: