RGB-fargekoder med heksadesimale tall

I koden nedenfor har vi lagt inn fargekode for rød og hvit bakgrunnsfarge med
heksadesimale tall. Trykk på "Kjør koden!" for å se de røde og hvite div-elementene.

Bakgrunnsfargen til body-elementet er skrevet på en annen måte
men med tall fra 0 til 255 for fargene rød, grønn og blå. Det siste tallet
er "alpha"-faktoren (mellom 0 og 1) som sier hvor gjennomsiktig fargen skal være.

Legg inn de heksadesimale tallkodene for grønn, blå og sort i CSS-koden nedenfor.
Juster "alpha"-faktoren til body til 0.5.

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Fargekoder</title> <style> body{ background-color: rgba(255,0,0,0.20); } #divRod{ background-color: #FF0000; height: 20px; width: 100px; } #divGronn{ background-color: #; height: 20px; width: 100px; } #divBla{ background-color: #; height: 20px; width: 100px; } #divHvit{ background-color: #FFFFFF; height: 20px; width: 100px; } #divSort{ background-color: #; height: 20px; width: 100px; } </style> </head> <body> <div id="divRod"></div> <div id="divGronn"></div> <div id="divBla"></div> <div id="divHvit"></div> <div id="divSort"></div> </body> </html>

Resultat av koden: