RGB - fargekoder

Klikk "Kjør koden!" og endre bakgrunnsfargen med gliderne.

Resultat av koden: