Animasjon med CSS - transform

Bruk tabellen på side 100 som viser ulike transformasjoner til å prøve ut
hvordan div-elementet oppfører seg med ulike transformasjoner.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> div { width: 200px; background-color: pink; transform: rotate(5deg); } </style> </head> <body> <div><b>Transformer meg</b></div> </body> </html>

Resultat av koden: