Animasjon med psaudoselektorer

Prøv å endre type psaudoselektor fra div: hover til div: active.
Hvordan fungerer dette? 
Prøv også å endre på tiden animasjonseffekten skal ta ved å 
endre verdien til transition. 

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> div { width: 200px; background-color: pink; transform: rotate(5deg); transition: 1s; } div:hover{ transform: rotate(90deg); } </style> </head> <body> <div><b>Transformer meg</b></div> </body> </html>

Resultat av koden: