Psaudoselektor ":focus" for inntastingsfelt

Legg inn psaudoselectoren ":focus" og bruk transform til å doble størrelsen
til tekstfeltet med skrivemarkøren i.

Skriv inn/rediger koden:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> input { width: 200px; background-color: pink; transform: scale(1); transition: 1s; } <!--Rediger kode her--> </style> </head> <body> <p>Klikk på feltet for å skrive: <input type="text"></p> <p>Trykk tabulatortasten for å gå til neste innskrivingsfelt: <input type="text"></p> </body> </html>

Resultat av koden: