Strukturere innhold til nettsted s. 103

Bruk taggene header, main, footer, nav og article til å strukturere innholdet på nettsiden.
Det er laget CSS for de angitte html-elementene.

[INLINEOBJECT]

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Oppgave 4.1</title> <style> body{ width: 400px; } header{ background-color: cadetblue; position: relative; } #header-content{ position: absolute; bottom: 0px; } main{ background-color:honeydew; } footer{ background-color:lightskyblue; height: 80px; } nav{ width: 100%; height: 20px; text-align: center; background-color: papayawhip; } article{ background-color: beige; } </style> </head> <body> <h1>Kode1</h1> <a href="http://kode.cappelendamm.no/elevreal/seksjon.html?tid=2087777&ampsec_tid=2087776">Kap. 3</a> <a href="http://kode.cappelendamm.no/elevreal/seksjon.html?tid=2087776&ampsec_tid=2087777">Kap. 4</a> <a href="http://kode.cappelendamm.no/elevreal/seksjon.html?tid=2087773&ampsec_tid=2087776">Kap. 5</a> <h1>CSS og semantisk web</h1> <h2>CSS-layout</h2> <p>Du kan bruke CSS til å styre utseendet til nettsidene dine.</p> <h2>JavaScript</h2> <p>Med JavaScript kan du lage interaktive nettsider.</p> <p>Vi setter pris på innspill fra våre brukere.</p> <a href="http://kode.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1724092">Kontakt oss</a> </body> </html>

Resultat av koden: