Flexbox og justify s. 135

Rediger CSS-koden og prøv ut de ulike justify-content-kodene på side 135 i boka.

Bytt også til flex-direction: column og prøv ut de sammen justify-content-kodene.

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Oppgave 4.3</title> <style> section { display: flex; flex-direction: row;/*Prøv også med column.*/ justify-content: flex-start; /*Prøv ulike justify-content-koder fra s. 135.*/ } article{ background-color:thistle; min-width: 50px; min-height: 50px; } </style> </head> <body> <section> <article>Artikkel 1</article> <article>Artikkel 2</article> <article>Artikkel 3</article> </section> </body> </html>

Resultat av koden: