Ekstra - hvilken vei holder du mobilen s. 136

Kopier kodebiten med CSS som sjekker om skjermen på mobilen er i landskapsmodus og
lag kode som sjekker om mobilen er i portrettmodus og endre flex-retning til kolonne.

Skriv inn/rediger koden:

<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Oppgave 4.3</title> <style> @media (orientation: landscape){ section { display: flex; flex-direction: row;/*Prøv også med column.*/ } } /*Kode for å sette innhold i section under hverandre når skjermen er i portrettmodus.*/ article{ background-color:thistle; min-width: 50px; min-height: 50px; } </style> </head> <body> <section> <article>Artikkel 1</article> <article>Artikkel 2</article> <article>Artikkel 3</article> </section> </body> </html>

Resultat av koden: