Kode 2

kode 2 omslag Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript

 

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du:

  • oppgaver (åpnes i ny fane)
  • eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane)
  • video-instruksjoner til utvalgt teori fra læreboka
  • nettressurser

 

Dette nettstedet er et gratis supplement til læreboken Kode 2. Teori, Prøv selv-oppgaver og Sammendrag finner du i læreboka.

All programvare for gjennomføringen av IT2 med læreboken Kode 2 er gratis

 

Kode 1 og Kode 2

Består av:

  • Informasjonsteknologi 1 lærebok
  • Informasjonsteknologi 2 lærebok
  • Digitale utgaver på brettboka.no
  • Elevnettsted gratis
  • Kodeeditor gratis
  • Lærernettsted lisens gratis

Nettressurser