4 If-setninger og løkker

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 74-95. Der lærer du om

  • valg og gjentakelser
  • if-setning og if else-setning
  • switch-setning
  • while-løkke
  • for-løkke

Introfilm Bill Gates forklarer If-setning med blokk-programmering