8 Kolleksjonene array, set, map og nodelist

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 198-245. Der lærer du om

  • indekserte variabler
  • kolleksjonene array, set, map og nodelist
  • å traversere kolleksjoner av data
  • lage diagrammer
  • å bruke JSON til lagring av data