10 Spillprogrammering

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 285-309. Der lærer du om

  • bevegelse i spill
  • animere med canvas
  • å lage spillet Veggtennis, det kalles også for Pong - du finner også en opplæringsvideo i menyen Øvinger nedenfor
  • å lage spillet Flaksefugl, det kalles også Flappybird

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.