11 Planlegging og dokumentasjon

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 310-337. Der lærer du om

  •  planlegging og arbeidsteknikker for utvikling av IT-løsninger
  • vannfallsmetoden, smidig utvikling og lean startup
  • produktdokumentasjon
  • teknisk dokumentasjon
  • funksjonelle krav
  • brukerveiledninger
  • universell utforming